De Onderwijsraad heeft deze week een advies/rapport uitgebracht mbt tekort leraren

school_vmbo2vrijdag 01 februari 2013 20:42

Afgelopen week (24/01/2013) heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht met betrekking tot het tekort aan docenten en de kwaliteitsverbetering van docenten (1). De Onderwijsraad pleit voor een sterkere sturing op kwaliteit. In dit advies wordt ook de verbinding gelegd met de commissie Rinnooy Kan met betrekking tot de integrale aanpak hiervan. De Onderwijsraad komt met 4 aanbevelingen, die door PerspectieF overwegend positief worden ontvangen.

De onderwijsraad komt tot de volgende vier aanbevelingen in haar advies:

  • maak meer gebruik van werving en selectie rond de lerarenopleiding
  • verhoog de beroepsstandaard
  • stimuleer onderwijskundig schoolleiderschap
  • werk in de regio nauw samen aan kwaliteit en kwantiteit

PerspectieF staat positief tegenover het uitgebrachte advies van de Onderwijsraad. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de veelgehoorde oproep om ernst te maken met de positie en kwaliteit van de docent. In de huidige praktijk blijkt dat er veel onbevoegde docenten, zoals studenten, voor de klas staan. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit heeft zowel betrekking op de didactische vaardigheden van de docenten, maar ook zeer zeker op de vakkennis die docenten bezitten. Anderzijds zijn er nog wel kritische kanttekeningen te plaatsen bij het advies. Want hoe wordt geborgd dat het tekort van docenten niet verder oploopt door een verscherping van de opleidingseisen. Duidelijk is dat PerspectieF een absolute voorstander is van een kwaliteitsverbetering van docenten. Een andere kritische kanttekening is hoe de kwaliteitsverbetering met de huidige docenten gerealiseerd wordt.

PerspectieF onderschrijft de  integrale benadering van de positie van de scholen alsmede de relatie met de lerarenopleiding en de beoogde kwaliteitsverbetering van docenten. Een betere afstemming met de praktijk is een absolute pre.

Tevens wil PerspectieF ook nog een aanbeveling doen. Kwaliteitsverbetering van de docent heeft als gevolg dat het beroep van docent qua status zal stijgen. Maar waarom gaat dat niet gepaard met een hoger salaris. De geleverde inzet en prestaties  door docenten zal alleen maar toenemen, en daar hoort ook een beloning bij. PerspectieF hoopt dat het beroep van docent weer als leuk, inspirerend en zinvol wordt ervaren, zowel door de docenten, maar ook door de algemene opinie. Docent-zijn is een beroep om trots op te zijn.

Femke van de Kolk

1) http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/728/documenten/kiezen-voor-kwalitatief-sterke-leraren.pdf

« Terug

Reacties op 'De Onderwijsraad heeft deze week een advies/rapport uitgebracht mbt tekort leraren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari