PerspectieF in gesprek met de Eurofractie over het Europees landbouwbeleid

1014140maandag 04 februari 2013 18:11

Eind 2011 deed de Europese Commissie een voorstel tot hervorming van het Europees landbouwbeleid. In een eerste reactie liet de ChristenUnie Eurofractie weten niet al te zeer te spreken te zijn over dit voorstel. Het voorgestelde beleid zou een verhoogde regeldruk tot gevolg hebben en Nederlandse boeren meer geld gaan kosten. PerspectieF vond dat deze reactie de voorgenomen vergroening van het voorstel niet voldoende belichtte, en vroeg de Eurofractie hierover met PerspectieF in gesprek te gaan. Op 21 januari volgde een gesprek. Een verslag.

Maandag 21 januari gingen enkele leden van de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Europa in gesprek met Tjeerd Olie, beleidsmedewerker van de Eurofractie. Het bleek al snel dat het standpunt van de fractie over het Europees landbouwbeleid genuanceerder ligt dan in eerste instantie het geval leek. Het huidige beleid stamt nog uit de tijd voor de meest recente uitbreiding van de EU. Door het toetreden van de nieuwe lidstaten uit met name het Oostblok moet er weer opnieuw naar de verdeling van het landbouwbudget gekeken worden. De nieuwe voorstellen pakken voor Nederland op financieel terrein bijzonder ongunstig uit. De Eurofractie is dan ook niet in de eerste plaats tegen hervormingen van het beleid in het algemeen, maar specifiek tegen de plannen zoals ze nu geformuleerd zijn.

Het financiële aspect is niet alleen de reden voor de teleurstelling van de Eurofractie in de voorstellen. Op meer terreinen, zoals ook op het gebied van vergroening, worden kansen gemist. De plannen voorzien in drie verplichte vergroeningsmaatregelen waar boeren subsidie voor kunnen krijgen: gewasrotatie, permanent grasland (dus zonder omploegen en opnieuw inzaaien om de habitat niet te verstoren) en braakligging. Dit zijn goede punten, maar er is niet genoeg rekening gehouden met de zinvolle invulling van deze punten per lidstaat. Voor Nederlandse boeren zouden deze plannen per saldo geld gaan kosten en nauwelijks milieuwinst opleveren.

De ChristenUnie Eurofractie zou liever hebben gezien dat er, in plaats van deze drie verplichte maatregelen, een keuzemenu in de plannen zou zijn ingebouwd waarbij een boer verplicht drie maatregelen moet kiezen uit bijvoorbeeld tien mogelijkheden. Hierdoor kunnen maatregelen beter worden afgestemd op de lidstaten en er is er een extra prikkel voor boeren om verder te vergroenen dan waar de huidige plannen nu voor willen gaan. Een motie van Carla Dik-Faber voor dit keuzemenu is onlangs ook aangenomen in de Tweede Kamer. Ondanks deze motie ziet het er niet naar uit dat dit keuzemenu de uiteindelijke plannen zal gaan halen.

In het algemeen kan Perspectief zich, na dit gesprek, goed vinden in de conclusie van de Eurofractie dat de huidige plannen voor de hervorming van het Europese landbouwbeleid, ook op het gebied van vergroening van de landbouw, nog behoorlijk wat te wensen overlaten!

Marlous Jonker
Werkgroep Duurzaamheid

« Terug

Reacties op 'PerspectieF in gesprek met de Eurofractie over het Europees landbouwbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari