PerspectieF vraagt om een meer maatschappijkritische ChristenUnie

dinsdag 29 september 2015 18:10

Afgelopen zaterdag presenteerde Teunis Brand namens het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe visie op economie, getiteld Coöperatief kapitalisme. PerspectieF was aanwezig bij het boeiende congres waarin nagedacht werd over de waarde van economische groei en de plek van de economie in onze samenleving. In dit artikel geven wij kort een aantal eerste indrukken van de gepresenteerde visie.

Coöperatief kapitalisme benoemt een aantal belangrijke aandachtspunten. Allereerst onderkent Teunis Brand de mens als relationeel wezen. Daarnaast spreekt hij van een ‘losgezongen financiële sector’ die weer dienstbaar gemaakt moet worden gemaakt aan de reeële economie. Ook de uitvoerige bespreking van de groeiende kloof op de arbeidsmarkt tussen werkenden en niet-werkenden is waardevol. PerspectieF waardeert de uitgesproken ambitie om blijvend aandacht te schenken aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Anderzijds vraagt PerspectieF zich af of de nieuwe visie wel ver genoeg gaat. Op basis van het gedachtegoed ‘Soevereiniteit in eigen kring’ (Abraham Kuyper) wordt gepleit voor meer samenwerking binnen het huidige economisch stelsel. Maar dit gedachtegoed betekent ook dat de grenzen van de kringen bewaakt moeten worden. Recente economische ontwikkelingen wijzen niet alleen op een te grote invloed van de multinationals en de financiële sector op politiek en samenleving. De overwoekering van domeinen als onderwijs en wetenschap door dominant economisch denken vraagt om meer en fundamentelere verandering. De Bijbelse en christelijke tradities bieden voldoende handvatten voor een visie die zich duidelijker onderscheidt van seculiere visies. PerspectieF ziet juist hierin een krachtig fundament voor een visie op economie waarin men afrekent met het Economisme.

De gastsprekers boden een goede aanzet tot verdere reflectie, met ondermeer de uitdaging om de infiltratie van het marktdenken op het niveau van bestuurlijk Nederland te stoppen. De ChristenUnie mag meer ambitie en lef tonen, en zou voorop moeten lopen in het benoemen van en kiezen voor menselijke waarden boven economisch rendement.

--

Over de auteurs: Bjorn Lous en Gerben Bosscha zijn respectievelijk portefuillehouder ontwikkelingssamenwerking, en portefuillehouder onderwijs voor de Denktank.

« Terug

Reacties op 'PerspectieF vraagt om een meer maatschappijkritische ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari