Opinie - Op weg naar een dienstbare economie

green-economydinsdag 12 april 2016 21:04

Op het laatste partijcongres hebben de ChristenUnie-leden een motie van PerspectieF aangenomen waarin wordt opgeroepen tot het oprichten van een commissie (TPC) die zich buigt over een lange termijn visie economie. De overtuiging dat de economische problemen ook om een vernieuwde denkrichting en systeemverandering vragen, was vanuit PerspectieF een grote motivatie voor de motie.

Juist over ons geldsysteem vond kort geleden een waardevolle discussie plaats in de Tweede Kamer. De afwezigheid van de ChristenUnie bij dit debat beschouwen wij als een gemiste kans om als ChristenUnie een uniek geluid te laten horen in de discussie over het streven naar een meer dienstbare economie.

Sinds de crisis uitbrak in 2008 is er natuurlijk al veel discussie geweest over de positie van de financiële sector. Enerzijds is er het kamp dat stelt dat er inmiddels genoeg maatregelen zijn genomen om een nieuwe crisis te voorkomen door bijvoorbeeld de buffers bij banken te verhogen. Anderzijds vergelijkt de antropoloog Joris Luyendijk de bankensector met een vliegtuig met een lege cockpit dat een nieuwe crisis tegemoet vliegt omdat er nagenoeg niets veranderd is. Zo zijn de prikkels en de manier waarop geld verdiend wordt, waarbij de banken wel de lusten maar niet de lasten dragen, niet wezenlijk aangepast. Het recente debat was juist hierop gericht en politieke partijen stelden goede vragen. Waarom is het recht om geld te creëren voorbehouden aan commerciële banken? Waarom moeten banken altijd zo snel mogelijk de beurs op? Waarom zijn er geen (deposito)banken waar burgers risicoloos hun spaargeld op kunnen zetten?

Dit debat is op de politieke agenda gekomen dankzij de inzet van burgers (google: onsgeld) die onvrede ervaren over het huidige geld- en bankensysteem. Als jongeren waarderen we dit burgerinitiatief omdat het de discussie aanzwengelt over ons geldsysteem. De afwezigheid van de ChristenUnie tijdens dit debat vinden wij opvallend omdat juist de ChristenUnie waarde hecht aan zowel burgerinitiatieven als het streven naar een waardevolle economie. Gelukkig blijft dit onderwerp op de politieke agenda staan omdat de kans groot is dat de WRR een onderzoeksopdracht krijgt om een aantal ideeën nader te onderzoeken. Omdat wij jongeren dit onderwerp van belang vinden, roepen we de ChristenUnie op om alsnog aandacht te besteden aan dit debat op weg naar een meer dienstbare economie.

« Terug

Reacties op 'Opinie - Op weg naar een dienstbare economie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari