PerspectieF over de vliegtaks

Vliegpact vliegtuigvrijdag 13 maart 2020 14:52

Op woensdagavond 11 maart 2020 vond er in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de Wet vliegbelasting. Het wetsvoorstel introduceert met ingang van 2021 een nationale vliegbelasting, tenzij het voor die tijd lukt om een vliegbelasting op Europees niveau te realiseren. Volgende week wordt hierover gestemd.

PerspectieF is blij dat er sprake is van het realiseren van een belasting op vliegen maar vindt dat in het wetsvoorstel wat wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer het kabinet niet ver genoeg gaat in het nemen van maatregelen om de vervuiling van de luchtvaartsector tegen te gaan. Om deze reden heeft PerspectieF ook het ‘Vliegpact’ ondertekend samen met 6 andere politieke jongerenorganisaties.

PerspectieF heeft de volgende bezwaren tegen het voorliggende wetsvoorstel:

  • De vliegbelasting is geen prikkel voor verduurzaming

Het doel van het wetsvoorstel om vanuit de slogan ‘het groenste kabinet ooit’ de luchtvaartsector te verduurzamen en de uitstoot terug te dringen wordt niet bereikt. Vliegtickets worden duurder en belastingopbrengsten hoger maar de luchtvaartsector zelf heeft door middel van deze vliegbelasting geen stevige prikkel om te investeren in verduurzaming. Bovendien zou een belasting per vliegtuig een effectievere maatregel zijn.

  • Duurzame alternatieven van vervoer blijven duurder dan vliegen

De vliegbelasting wordt opgelegd per verkocht vliegticket en in de praktijk zal dit gaan om ongeveer 7 euro per vliegticket. De verwachting is dat hierdoor niet minder mensen zullen gaan vliegen omdat het om een klein bedrag gaat, zeker voor zakelijke reizigers. Internationale treintickets blijven, ook met een vliegbelasting, duurder dan een vliegticket.

  • Om uitstoot te verminderen moet er geïnvesteerd worden in het spoor

Een manier om consumenten minder te laten vliegen is investeren in spoorverbindingen. Veel consumenten willen wel met de trein reizen uit duurzaamheidsoverwegingen, maar de mogelijkheden zijn beperkt, prijzen en reisduur zijn te hoog of een combinatie van deze factoren. Er moet dus op Europees niveau samengewerkt worden om te investeren in betere spoorverbindingen.  

  • Niet alleen vliegbelasting maar ook een kerosinebelasting

Om niet de consumenten te belasten maar de luchtvaartsector zelf zou een belasting op kerosine een meer passende maatregel zijn. Hierdoor zullen vliegtickets ook duurder worden maar als reizen met de trein vervolgens niet belast wordt ontstaat er meer concurrentie.

De Wet vliegbelasting is volgens PerspectieF slechts een symbolische maatregel die doet lijken alsof de luchtvaartsector wordt aangepakt, maar in de praktijk heeft deze wet weinig tot geen effect.

Concrete maatregelen die volgens PerspectieF genomen zouden moeten worden zijn:

  • Investeren in een beter spoornetwerk
  • Een belasting op vliegen invoeren welke opweegt tegen de uitstoot van broeikasgassen in samenwerking met andere Europese landen, desnoods vanuit de Europese Unie
  • Meer Europese samenwerking om een aantrekkelijk spoorwegennetwerk te ontwikkelen
  • Treintickets vrijstellen van btw
  • Niet alleen vliegbelasting, maar ook een stevige kerosinebelasting

« Terug

Reacties op 'PerspectieF over de vliegtaks'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

mei

april

maart

februari

januari