Zomerschool CDJA & PerspectieF

Zomerschoolmaandag 13 juli 2020 17:42

Christelijk personalisme voor politiek en maatschappij: ben ik mijn broeders hoeder?

Van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus 2020 zal een gezamenlijke zomerschool van CDJA en PerspectieF plaatsvinden. Op deze zomerschool willen we nadenken over de betekenis van het christelijk personalisme voor de samenleving en de politiek. In het personalisme staat de menselijke persoon en de menselijke waardigheid centraal. In een tijd waarin het cultuurchristendom in opkomst is willen we vanuit onze eigen christelijke tradities gaan nadenken over het eigene van christelijke politiek. Dit doen we samen met inspirerende en bekende sprekers.

Zomerschool-.png

Programma
De zomerschool begint met een lezing van mr. Isabella Wijnberg. Mevrouw Wijnberg is verbonden als zuster aan de katholieke gemeenschap Emmanuel en werkzaam als advocaat bij Houthoff. Ze komt vertellen over de betekenis van het christendom voor haar dagelijks leven. Maandagavond komt mr. Don Ceder met ons spreken over christelijke politiek. Meneer Ceder is gemeenteraadslid in de gemeente Amsterdam en werkzaam als advocaat bij Ceder Advocatuur. We zijn benieuwd naar zijn ervaringen als politicus in de Amsterdamse gemeenteraad.

Dinsdag gaan we van de praktijk naar de theorie. Dan is prof. dr. Sophie van Bijsterveld te gast. Prof. Van Bijsterveld is lid van de Eerste Kamer voor het CDA en hoogleraar Empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Prof. Van Bijsterveld zal spreken over de betekenis van het christendom voor de samenleving. ’s Avonds dineren we met pr. Antoine Bodar die vertelt over de rol van de katholieke Kerk in Nederland.

Woensdag staat in het teken van het personalisme. Wat is dit en hoe kan het christelijk personalisme relevant zijn voor politiek handelen? Mr. dr. Bart Labuschagne en dr. Timo Slootweg zullen een paneldiscussie voeren om te ontdekken wat het personalisme en idealisme kunnen betekenen voor de christelijke politiek. ’s Middags is dr. Stefan Waanders te gast. De heer Waanders spreekt over de christelijke wortels van Europa aan de hand van Robert Schuman.

Op donderdag sluiten we de zomerschool af met een mystery guest en onderzoeken we de toekomst van christelijke politiek. Hierbij denken we na over het debat met populisten en het cultuurchristendom.

Aanmelden
- Aanmelding is mogelijk voor zowel PerspectieF’ers, CDJA'ers als niet-leden.
- We vragen je om een korte motivatie en cv op te sturen.
- Er is ruimte voor 15 deelnemers.
- De eigen bijdrage is €100,-.

Aanmelden kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdayYASQeLYehTFgCAl2X6iSJfGSFIQ3uQtyrjFUK7x0eH6jg/viewform

Locatie
De zomerschool is inclusief overnachting en eten, op het prachtige O.L.V. Ter Nood te Heiloo. Het adres is Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

mei

april

maart

februari

januari