Denk mee over het verkiezingsprogramma

woensdag 09 december 2020 11:33

Op 21 december wordt het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie gelanceerd. We willen het programma als jongerenorganisatie graag kritisch bekijken. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Op 21 december wordt het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie gelanceerd.

https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

We kijken daar als PerspectieF al tijden reikhalzend naar uit. We zijn nieuwsgierig met welke vernieuwende plannen we straks de campagne ingaan en hoeveel van de PerspectieF-input al in de conceptversie terug te vinden is. Maar 21 december is daarmee ook de dag dat voor ons het harde werk begint. Er zullen namelijk ook nog ijzersterke PerspectieF-plannen en -speerpunten zijn die nog geen plek hebben gekregen in de eerste versie van het programma. Om te zorgen dat zoveel mogelijk van de PerspectieF-visie in het definitieve verkiezingsprogramma terug te vinden is, zullen we voor het aankomende partijcongres een reeks aan amendementen opstellen.

We willen zo democratisch mogelijk tot die verzameling amendementen komen. Daarom heeft het bestuur een proces opgetuigd dat iedere PerspectieF’er in staat moet stellen zijn inbreng voor het programma te formuleren en waarmee we het amenderen een zaak maken van de gehele vereniging.

Opgedeeld in stappen ziet het proces er als volgt uit:

Maandag 21 december: Het conceptverkiezingsprogramma komt uit, en daarmee is de mailbox van het PerspectieF-bestuur geopend voor alle voorstellen vanuit de leden voor amendementen op het programma (politiek@perspectief.nu). Deze input zal besproken worden tijdens de speciale amenderingssessie. De deadline voor het indienen van amenderingsvoorstellen ligt op maandag 4 januari, 09:00u ’s ochtends. Dit is tevens de deadline voor het indienen van moties bij het PerspectieF-bestuur.

Uiterlijk dinsdag 5 januari: we organiseren een online masterclass ‘moties’ gepubliceerd worden. De uitnodiging hiervoor vind je t.z.t. op de website. Deze masterclass helpt leden om de kunst van het opstellen van moties in de vingers te krijgen. Daarbij wordt het gehele motieproces behandeld: de insteek van een motie, het schrijven van de motie, het lobbyen voor een motie, en de wisselwerking met het Landelijk Bestuur en het partijcongres.

Woensdagavond 6 januari: Op deze datum vindt onze amenderingssessie plaats. De uitnodiging vind je t.z.t. op de website. Tijdens deze sessie worden alle amenderingsvoorstellen behandeld die zijn binnengekomen. Tijdens deze sessie beslissen we welke amendementen worden opgesteld, en verdelen we het werk onder de verschillende werkgroepen en projectgroepen, Denktank, Internationaal Secretariaat, leden en bestuur.

7-8 januari: Deze dagen worden de amendementen opgesteld.

Zaterdag 9 januari: Deze dag vindt er een controlesessie plaats met alle opstellers, waarbij alle amendementen nog eenmaal worden gecontroleerd en indien noodzakelijk worden gecorrigeerd.

Zondag 10 januari: Deze dag worden alle amendementen ingediend bij het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie.

Op die manier komen we tot een breed gedragen en kwalitatief hoogstaande bijdrage voor het definitieve verkiezingsprogramma. Nota bene: voor projectgroepen, werkgroepen, Denktank en Internationaal Secretariaat is het belangrijk scherp te hebben dat tussen 6 en 9 januari een intensieve periode in het verschiet ligt.

Opdat we onze aandacht écht mee laten tellen.

Heb je nog vragen? Mail Tim, bestuurslid Politiek: politiek@perspectief.nu

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

mei

april

maart

februari

januari