PerspectieF op bezoek bij de NAVO

dinsdag 04 mei 2004 00:00

De NAVO, best belangrijk?!

Jacob Bosma

De Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie (NAVO), was dat niet een verdedigingsverbond? Dat de westerse landen moest beschermen tegen de communistische dreiging? Dat zou betekenen dat, na de val van de muur en de ineenstorting van het eens zo machtige rode leger, het bestaan van de NAVO nu niet meer belangrijk zou zijn. De Verenigde Staten (VS) zijn in Irak op eigen houtje een oorlog tegen Saddam Hoessein begonnen. Is de rol van de NAVO niet overgenomen door de Verenigde Naties (VN)? En in de toekomst misschien door een Europees leger?

Bezoekje aan de NAVO
Op uitnodiging van de NAVO ben ik namens PerspectieF, met een aantal andere Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s) en afvaardigingen van wetenschappelijke bureaus, op bezoek geweest bij het hoofdkwartier van Jaap de Hoop Scheffer. Men had een intensief programma voor ons samengesteld, waarin wij werden voorgelicht over het werk van de NAVO. De voorlichting werd verzorgd door militairen en politici.

NAVO-taken
De NAVO is in 1949 opgezet als verdedigingsverbond tegen het communisme. Op dit moment zijn er 16 landen lid van de organisatie. De NAVO omschrijft haar functie in het grote boek.
Voorbeelden van die functie zijn:
- Een aanval op een val de leden is een aanval op alle leden van de NAVO.
Dit is met name voor toetredende Oost-Europese landen erg belangrijk, zij leven nog altijd met angst voor Rusland.
- Interne passieverende functie.
Alle landen die zich bij het verdrag hebben aangesloten, onderhouden contact. Dit heeft zeker in het conflict tussen Griekenland en Turkije er voor gezorgd dat het conflict niet escaleerde.
- Waarde gemeenschap.
Het toetreden tot de NAVO geeft een zekere status.
- Sinds de Koude Oorlog: samenwerking ten behoeve van veiligheid.
Deze samenwerking wordt vormgegeven door gespreksgroepen in Rusland, Oekraïne en de Mediterrane landen en door crisismanagement, waarbij de NAVO werkt in opdracht van de VN.
- Standaardisatie van organisatie in gezamenlijke operaties.
- Collectieve veiligheidsstructuur.
Door ervoor te zorgen dat de middelen van de NAVO-leden op elkaar afgestemd zijn, wordt het makkelijker om elkaar te helpen.

Je zou denken dat de VN dit ook allemaal wel kan doen, maar de VN heeft geen ervaring met de laatste twee punten en daarom bestaat de NAVO nog steeds en fungeert als onderaannemer voor de VN.

NAVO zonder VS?
Kan de NAVO haar doelen behalen binnen de Europese Unie, dus zonder deelname van de Verenigde Staten? De NAVO kan plannen, de landen kunnen mensen en middelen beschikbaar stellen. De dagelijkse leiding van de EU-landen kan binnen één uur op locatie zijn. De NAVO kan haar leden mobiliseren en heeft de kracht om een operatie vol te houden. De VS is hierin onontbeerlijk omdat zij het vermogen hebben om een conflict te laten escaleren en een conflict met een hoog geweldspectrum aan te gaan.

“gelukkig” kan de VS een groot conflict niet lang volhouden en heeft daarvoor wel de NAVO nodig.

Ook heeft de NAVO wel degelijk nut voor de samenleving, ze zorgt voor Europese veiligheid en samenwerking en geeft minder krachtige landen (Oost-Europese landen) meer mogelijkheden. Best een belangrijk takenpakket.

« Terug

Reacties op 'PerspectieF op bezoek bij de NAVO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari