Op de bres voor vervolgde christenen!

vervolgde christenenwoensdag 06 augustus 2014 10:31

Voor het eerst in tweeduizend jaar zijn er nauwelijks meer christenen in Mosoel, Irak. Door de komst van de radicaal-islamitische Isis zijn vele christenen uit angst voor de dood op de vlucht geslagen. De terreurbeweging had christenen een ultimatum gesteld: bekeer je tot de islam, of sta de helft van je inkomen af als betaling voor bescherming door Isis. Wil je dit niet? Dan volgt de dood. Leefden er in 2003 in Irak nog 1,3 miljoen christenen, anno 2014 zijn dit er minstens 1 miljoen minder. Overal in de wereld zijn momenteel christenen op de vlucht omdat zij worden onderdrukt, gediscrimineerd of uit angst voor vervolging (Trouw, 2 augustus). Opvallend is dat christenvervolging relatief veel voorkomt in landen met een islamitische signatuur. Niet alleen in Irak en Syrië worden christenen bedreigd, ook in landen als Somalië, Afghanistan en Pakistan zijn christenen hun leven niet zeker. Uit onderzoek van Open Doors, een organisatie die christenvervolging in kaart brengt, blijkt dat negen van de tien landen waar de vervolging het hevigst is, moslimlanden zijn. Het onderdrukken van christenen gebeurt op talrijke manieren: verboden op geloofsuitingen, martelingen en zelfs de doodstraf. Voorbeelden te over. De moord op de Nederlandse pater Frans van der Lugt uit Syrië ligt nog vers in het geheugen. Maar er zijn ook minder bekende voorbeelden, zoals het verhaal van Afinikie van 16 jaar uit Nigeria. Afinikie ging op zondagmorgen naar de kerk waar een zelfmoordterrorist verschillende explosieven liet ontploffen. Hierdoor kwamen 24 mensen om het leven, onder wie de baby die Afinikie bij zich droeg. Uit tal van zulke vreselijke voorbeelden blijkt dat de situatie voor christenen in de islamitische wereld sterk verslechtert. Volgens Open Doors komt dit onder meer door zwakke overheden die niet in staat zijn minderheden te beschermen. Dit verklaart ook waarom de geloofsvervolging na de Arabische Lente sterk is toegenomen in een aantal moslimlanden. Radicaal-islamitische strijders maken dankbaar gebruik van de instabiliteit en creëren een christelijke winter.

Nederlandse traditie
Als politieke jongerenorganisaties zien we een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse regering in het tegengaan van christenvervolging. Nederland kent een lange traditie wanneer het gaat om godsdienstvrijheid en tolerantie van andersdenkenden. Gezien deze historie zou Nederland internationaal een leidende rol moeten vervullen in het aandacht vragen voor het lot van vervolgde christenen. Helaas gebeurt nu het tegendeel. De regering, in het bijzonder minister van buitenlandse zaken Timmermans, heeft te weinig oog voor het lot van geloofsvervolgden. Daarom roepen wij hem op een speerpunt te maken van christenvervolging en zijn collega’s uit islamitische landen hierop aan te spreken. In het verleden is gebleken dat internationale aandacht voor christenvervolging heeft geholpen bij het bestrijden hiervan. Meriam Ibrahim uit Soedan was veroordeeld tot zweepslagen en de doodstraf omdat ze een afvallige moslima was. Na grote internationale druk is ze weer vrijgelaten en naar Italië gebracht. Internationale druk en aandacht is hard nodig om de positie van vervolgde christenen te verbeteren. De ervaring leert wel dat deze aandacht vaak uitgaat naar incidenten. Daarom moeten tevens harde financiële maatregelen getroffen worden tegen landen waar christenvervolging aan de orde van de dag is. Wij stellen voor om geen handelsmissies meer naar dergelijke landen uit te voeren. Bij de verstrekking van ontwikkelingshulp moet de positie van vervolgde christenen bovendien een expliciete overweging zijn. Volgens de regering zijn mensenrechten en economische belangen geen losstaande grootheden. Wij zien deze opvatting graag in de praktijk gebracht om de nijpende situatie van geloofsvervolgden te verbeteren. Wij zien ook een rol weggelegd voor de Nederlandse moslimgemeenschap. Het overgrote deel van de moslims in Nederland is gematigd en stelt zich verdraagzaam op naar andersdenkenden. Wij roepen hen daarom op fel afstand te nemen van de huidige praktijken van een terreurorganisatie als Isis en christenvervolging in het algemeen. Mensen moeten niet vanwege hun geloof hoeven vrezen voor hun leven. Minister Timmermans, ga voor deze mensen op de bres staan!

Bron: Trouw, 4 augustus

« Terug

Reacties op 'Op de bres voor vervolgde christenen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari