Brainstormen met PerspectieF

standaarddinsdag 08 januari 2008 21:11

Afgelopen zaterdag heeft het bestuur van PerspectieF samen met afvaardigingen van werkgroepen, commissies en afdelingen een brainstorm gehouden over de plannen voor 2008. Zo waren de werkgroepen onderwijs, economie en ruimte aanwezig om hun politieke plannen duidelijk te maken voor 2008. Na een korte presentatie kregen de andere aanwezigen de gelegenheid om hen vragen te stellen. Dit leidde soms tot heftige discussies.

Dit leidde soms tot heftige discussies of de gekozen werkvorm wel de geschikte was om een bepaalde boodschap aan het voetlicht te brengen. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een format gekomen die inzichtelijk maakt welke boodschap je wilt weergeven, waarom je dat wilt, wat je doel is en welke werkvorm daarvoor geschikt zou zijn. De politieke fractie zal in 2008 blijven zorgdragen voor de inhoudelijke verdieping van de vereniging. Zo zal er worden nagedacht over onderwijsvernieuwing, duurzame economie en over het openbaar vervoer. In 2008 zullen ook andere werkvormen dan alleen scripta’s en opinieartikelen verschijnen vanuit de politieke fractie. De politieke fractie zal hiertoe het initiatief nemen, de uitvoering van de nieuwe werkvormen zullen verenigingsbreed moeten worden opgepakt.

Naast het brainstormen met de politieke fractie waren ook de commissie maatschappelijke bewustwording en de voorzitter van afdeling Dronten aanwezig. Samen met hen hebben we kunnen brainstormen over hun plannen voor 2008. De commissie maatschappelijke bewustwording zal in januari echt van start gaan met discussie avonden bij studentenverenigingen. Vanuit de groep kwam het idee om ook te kijken naar de middelbare scholen. Het idee is dan om een algemene les over politiek te gaan geven. Wanneer deze vorm aanslaat kunnen we gaan kijken of we een lespakket kunnen ontwikkelen die we dan verenigingsbreed kunnen geven. Tijdens de brainstorm werd ook aangehaald dat zulke activiteiten goed samen georganiseerd kunnen worden met de afdelingen.

De afdeling Dronten gaat zich dit jaar voornamelijk richten op het organisatorische. Ze nemen tot april de tijd om de afdeling goed op poten te zetten en in die periode gaan ze ook kijken wat ze kunnen doen in de tijd na april. Vanuit de groep kregen ze de tip mee om niet meteen teveel hooi op de vork te nemen en zich specifiek te richten op een aantal zaken.

De webredactie heeft daarnaast aangegeven dat ze in 2008 om de 3 weken een lid aan het woord laten op de website. Daarnaast zal de website nog actueler worden en zullen er nog meer dingen worden toegevoegd aan de website om te zorgen dat jullie allemaal vaker terugkomen op de website.

Om steeds beter op de hoogte te komen wat er zoal speelt in en rond de vereniging komt Rogier met het plan van een politiek beraad. Naar voorbeeld van de ChristenUnie gaat PerspectieF 1 keer in de 6 weken om tafel met alle geledingen van PerspectieF. Tijdens die vergadering zullen “grote” onderwerpen worden besproken. Het voordeel van een politiek beraad is dat alle geledingen van PerspectieF sneller op de hoogte zijn van elkaars bezigheden. Zo zullen naast 2 mensen uit het bestuur, 3 afgevaardigden komen vanuit de werkgroepen, de webredactie zal aanwezig zijn, de commissie communicatie, de commissie maatschappelijke bewustwording en 2 afgevaardigden van afdelingen. Kortom een verenigingsbreed overleg. Van deze dag komt ook een uitgewerkt verslag die op te vragen is bij Pieter Leemhuis, intern@perspectief.nu

« Terug

Reacties op 'Brainstormen met PerspectieF'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari