Lezing minderjarigen in vreemdelingen bewaking

standaardzaterdag 31 mei 2008 12:03

Maandag 23 juni 2008 om 19.30 zal Gerrianne Smits een lezing houden over minderjarigen in vreemdelingenbewaking. Gerianne doet de opleiding culturele antropologie en is bezig met haar master Migration and ethnic studies aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor heeft ze onderzoek gedaan naar minderjarigen in vreemdelingenbewaking en hierover zal zij kort met ons spreken. Als het goed is heeft de Tweede Kamer dan ook hierover gesproken samen met de staatssecretaris Albayrak en kunnen we nagaan welke conclusies de Tweede Kamer trekt over dit onderwerp.

Hieronder kort iets over de strekking van haar verhaal:

Sinds 1982 wordt vreemdelingenbewaring in toenemende mate toegepast vanwege het aangescherpte vreemdelingenbeleid. De laatste jaren nam maatschappelijke, politieke en internationale aandacht toe voor het feit dat ook minderjarigen in vreemdelingenbewaring geplaatst werden. Het kwam Nederland op zowel nationale als internationale kritiek te staan. Ten grondslag aan deze kritiek ligt de breed gedragen opvatting dat kinderen extra bescherming behoeven Zij hebben bijzondere bescherming en zorg nodig vanwege hun lichamelijk en geestelijke onrijpheid, zo wordt in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind gesteld. De weinige onderzoeken welke tot nu toe in andere landen zijn gedaan naar de gevolgen van vreemdelingendetentie voor kinderen laten zien dat zij deze bescherming en zorg niet krijgen. Uitkomsten van deze onderzoeken baren ernstige zorgen over de gevolgen van vreemdelingendetentie voor de ontwikkeling en psychische gezondheid van kinderen. In de lezing wordt ingegaan op de uitkomsten van onderzoek dat ik heb gedaan voor mijn studie Culturele Antropologie. Onderzocht is hoe kinderen en jongeren die in Nederland in vreemdelingendetentie hebben gezeten dit ervaren hebben en welke rol de vreemdelingendetentie nu nog in hun leven speelt. Het is gebleken dat de detentie een schokkende ervaring was voor alle kinderen, een ervaring die zij niet gemakkelijk achter zich kunnen laten en zeker voor minder veerkrachtige kinderen verstrekkende negatieve gevolgen heeft. Ook komt het beleid van de afgelopen jaren en het te verwachten beleid omtrent vreemdelingenbewaring van kinderen in Nederland aan bod. Aansluitend wordt gediscussieerd over het beleid en de uitvoering ervan. Wil je je alvast grondig verdiepen in dit onderwerp download dan haar scriptie op http://www.defenceforchildren.nl/ariadne/loader.php/dci/nieuws/Dingendiegebeuren/  

Graag horen we vantevoren hoeveel animo hiervoor is. Je kunt je dan ook aanmelden door een e-mail te sturen naar Pieter Leemhuis, intern@perspectief.nu

« Terug

Reacties op 'Lezing minderjarigen in vreemdelingen bewaking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari