Reactie gezinsnota

gezinsnotazaterdag 08 november 2008 23:33

Waarom een gezinsnota? Wat maakt het gezin zó uniek dat er zelf een ministerie voor opgetuigd wordt? Het zijn vragen die mij in de aanloop naar het uitbrengen van de Gezinsnota vaak gesteld zijn. En als ik eerlijk ben heb ik het mijzelf ook wel eens afgevraagd. Gelukkig kopt de gezinsnota direct dat: “het unieke van een gezin ten opzichte van andere verbanden in de samenleving is dat aan de band tussen kind en ouder geen keuze of contact voorafgaat. Familie kies je niet uit, je hoort onvoorwaardelijk bij elkaar”. In een samenleving waarin alles maakbaar en vrij verkiesbaar lijkt te worden botst deze onvoorwaardelijkheid nog wel eens.

Ik herinner mij als de dag van vandaag een uitzending van Rondom 10. Daarin waren enkele kinderloze mensen te gast die weigerde nog langer mee te betalen aan zaken als kinderbijslag en onderwijs. "Daar schiet ik toch niks mee op? Wat nou gezin als hoeksteen van de samenleving."Aangezien dit overeenkomt met Limburgers die zouden weigeren mee te betalen aan dijken die alleen Holland beschermen slaat dit iedere plank mis. Toch geeft het wel aan dat het besef van noodzakelijkheid van gezinsversterkend beleid vaak ontbreekt.

Het gevoel dat we er allemaal op vooruit gaan met sterke gezinnen ontbreekt. In dat licht is het opvallend dat de gemeenschappelijke vijand 'vergrijzing' niet genoemd wordt in de gezinsnota. Sterker nog, over 'ontgroening' wordt met geen woord gerept. Is het kabinet bang voor een nieuwe 'fokpremie' hetze? Uiteraard ligt de bal bij de ouders. Toch mag er best erkend worden dat we in de toekomst een enorm tekort aan jongeren gaan krijgen. Een gezin stichten is dan ook verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid moet, zoals tijdens Prinsjesdag weer bevestigd is, beloont worden. Een gemiddelde ChristenUnie kiezer hoef je niet van het gezinsbelang te overtuigen. Om critici de wind uit de zeilen te nemen zou het echter goed zijn om het verhaal op te hangen aan de kapstok van vergrijzing. Dan krijg je minder snel vage reacties als die van de VVD die stelde dat de gezinsnota spruitjeslucht uitademt.

Gelukkig staan in de gezinsnota niet zomaar wat loze woorden. In feite wordt er wel degelijk aan vergroening van de samenleving gewerkt, maar onder een andere noemer. De verlening van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken is niet zomaar een stapje in de goede richting, maar een flinke sprong. En ook het extra geld voor kindgebonden budget is winst. Ik heb echter niet de illusie dat deze nota de spanning tussen arbeid en zorg volledig weg zal nemen. Die spagaat blijft bestaan. Het wordt echter wel mogelijk om een betere afstemming tussen werk en zorg te vinden. Op die manier wordt het in ieder geval niet ontmoedigd om kinderen te krijgen die in de toekomst Nederland zullen versterken. Toch blijft mijn vraag overeind waarom we dit gezinsbeleid niet direct in het kader van onze vergrijzende samenleving plaatsen.

 

« Terug

Reacties op 'Reactie gezinsnota'

alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:44
If you will be thinking redecorating, than you ought to be thinking cork ground. Learn the reason cork floors need to be next with your list after you upgrade the house. eco home improvements
When building a new property, adding when using extension or perhaps just an effective remodel of your home, you should consider any nearby environment to improve the efficiency of any aspect of this project. home improvement hut
Your dream house improvement challenge could absolutely benefit people, the home-owner, and all of those other household by means of increasing the products everyday located; and makes for recoup of what was used at reselling. island home improvement
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:44
Before people tackle any redecorating project, it is advisable to look for the design things involved as a way to determine which method to take with all your project. elements home improvements
Anyone planning to sell their apartment in foreign currency trading is likely nervous about how precisely precisely long it requires. Here undoubtedly are a few ideas to be certaiIn your household sells prior to a house downtown. moore home improvement
n this recent beyond, home progress service has become quite happening more often with some people coming nearly start selling redecorating products together with these products and services. remodeling home improvements
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:44
Whenever someone in the Financial division walks right into a room of individuals from the actual sales as well as marketing sections, the discussion dies lower and everybody waits for that killjoy in order to leave. www.connectfinance.net
For those who have old debt that you're paying back in a much decreased monthly rate the probabilities are how the debt may be sold onto to some debt selection agency. This really is good news for you personally and here is why! www.thefinancecompany.net
It's very important to possess personal financial discussions together with your spouse or even partner. Learning how to speak regarding money, inside a helpful as well as worthwhile method, can create the very best foundation with regard to both your own relationship along with your financial well-being. www.adviceaboutfinance.net

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari