Presentatie Stichting de Haven bij werkgroep Binnenland & Justitie

k.jpgwoensdag 19 januari 2011 17:55

Op maandag 17 januari heeft Stichting de Haven een presentatie gegeven bij de werkgroep Binnenland en Justitie over het onderwerp prostitutie en mensenhandel. Lees hier het verslag van de avond.

Als werkgroep Binnenland & Justitie bespreken we onderwerpen uit de actualiteit die onze aandacht hebben getrokken. Zo heeft een bericht in de Trouw over te weinig kennis van rechters over uitbuiting1 het probleem mensenhandel op onze agenda geplaatst. Tijdens het bespreken van deze problematiek en de vraag wat een politieke jongerenorganisatie hier mee kan, bleek dat meer informatie nodig was om de omvang en mogelijke aanpak van het probleem te bepalen. Een presentatie van Stichting de Haven2 heeft ons veel inzicht gegeven in de prostitutieproblematiek in Nederland dat sterk samenhangt met mensenhandel.

 

Mensenhandel is breder dan alleen uitbuiting in de prostitutiesector. Wel is dit één van de meest aangrijpende vormen. De presentatie geeft een aanzet voor een discussie over de voor- en nadelen van het legaliseren van prostitutie als ook het belang van middelen voor hulpverlening. Deze discussie zal door de werkgroep verder worden gevoerd, maar voor nu wil ik volstaan met het noemen van enkele – mijns inziens – interessante punten uit de presentatie en eye openers.

 

In de legale prostitutie zijn 25.000 tot 30.000 prostituees actief. Geschat wordt dat 1 op de 4 mannen klant is (geweest) van prostituees. Twintig procent van de prostituees is van Nederlandse afkomst en dit aantal blijft dalen. Het overgrote deel is dus afkomstig uit het buitenland en dan vooral uit Oost-Europese landen en Zuid-Amerika. Vrouwen werkzaam in de legale prostitutie zijn voornamelijk afkomstig uit het buitenland, spreken de taal niet en verkeren in een afhankelijkheidspositie. Hoe kan prostitutie dan worden  gerechtvaardigd met het beroep op liberale waarden en keuzevrijheid?

 

In Zweden is vanuit feministisch gedachtegoed prostitutie strafbaar gesteld in de zin dat de klanten vervolgd kunnen worden. Ethisch gezien vindt men dat een samenleving niet moet tolereren dat voor seks betaald wordt en vrouwen als het ware ‘te koop zijn’. Zweden wordt door sommige politieke partijen snel als hét voorbeeld genoemd voor Nederland op het gebied van de verzorgingsstaat en de hoge arbeidsparticipatie van vrouwen. Wellicht een idee om op het gebied van prostitutie een voorbeeld te nemen aan dit Scandinavische land?

 

Legalisering van de prostitutie heeft vanuit praktisch perspectief3 voor- en nadelen. Een genoemd voordeel tijdens de presentatie is de mogelijkheden voor hulpverlening. Er is budget vrijgekomen voor uitstapprogramma’s. In Den Haag controleert de politie goed en zo ontdekt ze slachtoffers van o.a. mensenhandel. Door geldgebrek kan de hulpverlening de stroom van deze slachtoffers die opvang, bescherming en begeleiding nodig hebben niet aan. De hulpverlening raakt zo verstopt. Legalisering had als doel om de misstanden aan te pakken, maar door het gebrek aan geld om de animo voor uitstapprogramma’s te bekostigen, kan dit doel niet goed opgevolgd worden. Hier ligt een duidelijke taak voor een politieke jongerenorganisatie om dit punt op de politieke agenda te houden.

 

PerspectieF kan duidelijk maken dat we als samenleving de keuze moeten maken om niet te bezuinigen op uitstapprogramma’s voor prostituees, maar juist extra moeten investeren in uitstapprogramma’s om zo alle vrouwen die willen uitstappen, ook echt deze mogelijkheid te bieden.

Namend de Werkgroep Binnenland & Justitie,

Hanneke Palm

Wil je ook samen met een enthousiaste groep mensen nadenken over actuele politieke thema's? Stuur dan een mailtje naar Bernard Bos, bestuurslid Intern, intern@perspectief.nu.[1]             Trouw, Te weinig kennis over uitbuiting. Rapporteur: Rechters doen relatief veel vrijspraken in mensenhandelzaken, Martijn Roessingh en Perdiep Ramesar, 15 oktober 2010, p. 7.

[2]             Deze stichting verleent pastorale zorg en hulpverlening aan prostituees.

[3]             Vanuit ethisch-moreel oogpunt is het kwalificeren van prostitutie als ieder ander beroep –mijns inziens- bezwaarlijk.

« Terug

Reacties op 'Presentatie Stichting de Haven bij werkgroep Binnenland & Justitie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari