Overschakeling naar duurzame energie geen vrijblijvende kwestie

180285_962_1192800772956-windmolenpark_eemshavenmaandag 17 oktober 2011 18:08

Een verslag van het symposium ‘Energie in 2030’, waarbij gedebatteerd werd door een veelzijdig gezelschap van sprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, politiek en non-profitorganisaties over zaken als duurzaamheidscertificering, grenzen aan het energieverbruik en manieren waarop duurzame energie economisch interessant zou kunnen worden.

Symposium ‘Energie in 2030’, 12 oktober, Den Haag

Vanwege overweldigende belangstelling was het symposium ‘Energie in 2030’ verplaatst van de kleine naar de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Een goed teken, want de uitdagingen waar we in Nederland voor staan als het gaat om het op peil houden van onze energievoorziening zijn niet gering. Dat bleek ook weer op dit symposium, georganiseerd door het Rathenau Instituut en energiemagazine Energie +, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nu. In dat boek komen onder meer zeven mythes aan bod die volgens de auteurs het debat over energie vertroebelen, zoals ‘de technologie lost het energievraagstuk op’ en ‘fossiele energie is op zijn retour’. De auteurs betogen dat de urgentie van het energievraagstuk de meeste burgers hierdoor ontgaat en het draagvlak voor ontwikkelingen in de richting van duurzame energie daarom vaak ontbreekt.

 

Inconsequente politiek

Gedurende de dag debatteert een veelzijdig gezelschap van sprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, politiek en non-profitorganisaties over zaken als duurzaamheidscertificering, grenzen aan het energieverbruik en manieren waarop duurzame energie economisch interessant zou kunnen worden. De politiek krijgt regelmatig het verwijt van gebrek aan toekomstvisie en inconsequent beleid. Volgens Jacques Kimman, hoofdredacteur van Energie+, worden de doelen in de politiek vaak wel gesteld, maar niet in voldoende mate omgezet in maatregelen die tot dat doel leiden. Hiermee leek hij verhulde kritiek te leveren op de New Deals die het kabinet met verschillende ondernemers en organisaties gesloten heeft. Deze kritiek werd overigens volledig gedeeld door D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Onder applaus pleitte zij voor het belasten van niet-duurzame manieren van energieopwekking en -consumptie, en het stimuleren van duurzame alternatieven. Zo’n alternatief is bijvoorbeeld mensen hun eigen duurzame energie te laten opwekken. Regelgeving is beslist nodig, betoogde ook Dorette Corbey van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. De geringe voortgang die tot op dit moment nog is gemaakt in het verduurzamen van de energiesector (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voedselsector) toont dit volgens haar wel aan.

 

Pijn

Als het symposium één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat de overschakeling op duurzame energie geen vrijblijvende kwestie is. Ergens moet er pijn geleden worden: ofwel door hogere energieprijzen, ofwel door schaarste van energie of anders wel door windmolens in onze achtertuin. Pas als burgers dit inzien, komt er meer draagvlak voor maatregelen om een duurzame energielevering voor de toekomst veilig te stellen, is de verwachting van veel sprekers.

Het debat over de toekomst van onze energievoorziening blijkt nogal wat emoties op te wekken, blijkt uit de soms heftige reacties uit het publiek. Dat zal Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, vast gewaardeerd hebben. Hij besluit het symposium namelijk met de waarschuwing niet te vervallen in gemakzuchtige acceptatie van de beperkingen die er op dit moment nog zijn voor het volledig omschakelen naar duurzame energie, maar het toekomstige ideaal voor ogen te houden en daar naartoe te werken. Uiteraard doet de werkgroep duurzaamheid daar graag aan mee!

Mocht je graag willen meedenken met dit onderwerp of dergelijke onderwerpen, samen met andere leden van de werkgroep Duurzaamheid, stuur dan je CV met een korte motivatie naar Sander van ‘t Foort, bestuurslid Politiek. Dit kan via politiek@perspectief.nu. Ook kan je als je meer informatie wilt, mailen naar dit adres of bellen naar 06-15906935.

« Terug

Reacties op 'Overschakeling naar duurzame energie geen vrijblijvende kwestie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari