Werkbezoek Nertsenhouderij

nerts4donderdag 21 april 2011 21:00

Op zaterdag 16 april bracht PerspectieF samen met de lokale fractie van de ChristenUnie Putten een werkbezoek aan een nertsenfokkerij. Lees hier het verslag.

In het afgelopen jaar is het wetsvoorstel om de pelsdierhouderijen te sluiten weer ingediend. Dit initiatief wetsvoorstel loopt al een aantal jaar maar het is om diverse redenen niet tot stemming gekomen. In Juni 2009 diende in de Tweede Kamer een wetsvoorstel van de leden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA) om de nertsenhouderij te verbieden. Een meerderheid in de TK nam dit voorstel over, te weten de SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV. Na deze instemming ging het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer: hier is het tot nu toe nog niet ter stemming gebracht. Dit is ondermeer omdat er om verduidelijking was gevraagd van de kant van de ChristenUnie. De ChristenUnie is er eigenlijk nog steeds niet over uit over dit onderwerp; Het is nu ook nog de vraag of het nog ter stemming komt in de huidige samenstelling van de Eerste Kamer. Voor PerspectieF tijd om nu eens zelf op onderzoek uit te gaan!

 

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel is PerspectieF zowel met de voor- als tegenstanders van dit wetsvoorstel in gesprek geweest. Zo is vorig jaar een bezoek afgelegd aan voormalig directeur van Bont voor Dieren, Mevr. Claudia Linssen. Om van beide kanten een duidelijk en evenwichtig beeld te kunnen krijgen was er nu een werkbezoek naar een nertsenhouderij in Putten ingepland. Op uitnodiging van de lokale fractie van de ChristenUnie Putten zijn wij op bezoek geweest bij het bedrijf van Wim Knoppert. Hij heeft samen met Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders uitleg gegeven over zijn bedrijf en de situatie van de nertsenhouderij in Nederland.

 

Er zijn in Nederland ongeveer 200 nertsenhouderijen met in totaal 850.000 moederdieren. Knoppert heeft op zijn bedrijf 9000 nertsen, wat je zeker niet zou zeggen als je de stallen binnen liep. Want het was een totale rust, de meerderheid van de nertsen lag rustig te slapen in de nestkist en stak nieuwsgierig zijn neus door het gaas als we langs kwamen lopen.

In de discussie over het verbod van de pelsdierhouderijen staan vooral de volgende punten tegenover elkaar:

  • Voor: Het is ethisch gezien niet verantwoord om een dier te doden voor een niet noodzakelijk luxe product. Het gaat alleen om de pels en de olie, het kadaver wordt verbrand. Daarnaast zijn nertsen geen kudde dieren zoals vele andere productiedieren. In natuurlijk omstandigheden leven volwassen nertsen solitair in hun eigen territorium in de buurt van water.
  • Tegen: Er is aandacht voor het welzijn van het dier. Dit is ook in verband met de productie, een gezond dier heeft een mooie pels. In Nederland zijn de regels qua welzijn stukken beter geregeld in vergelijk met andere productielanden. Daarnaast is het een financieel gezonde sector waar meer dan 1000 mensen in werken.

Na dit bezoek aan deze houderij is wel duidelijk dat de filmpjes die op internet circuleren over nertsenhouderijen lang niet altijd op waarheid zijn gebaseerd. Voor PerspectieF is en blijft duidelijk dat  het doden van dieren, die primair gefokt worden voor het hoofdproduct bont, niet juist is. Wij juichen een verbod toe maar er moet op deze manier wel een goede en gezonde afvloeiingsregeling getroffen worden met de boeren die in het verleden grote sommen geld hebben gestoken in deze houderijen. Met een afbouwtermijn en financiële compensatie kan en moet hier een oplossing voor te vinden zijn!

 

Wil je ook eens meedenken met de werkgroep Duurzaamheid van PerspectieF? Neem dan eens contact op met Femke Lok, voorzitter werkgroep Duurzaamheid via milieu@perspectief.nu

 

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek Nertsenhouderij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari