ChristenUnie stelt kamervragen over mensenrechtenschendingen bij Apple

make-IT-fairzaterdag 14 mei 2011 00:30

Vorige week voerde PerspectieF en MakeITFair actie voor eerlijke Apple producten. Naar aanleiding van deze actie stelt de ChristenUnie vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenschendingen in de elektronicasector.

Bij de productie van Apple producten worden arbeidsrechten van werknemers geschonden. Ook zijn er misstanden gemeld bij de winning van grondstoffen, de productie van elektronica en bij het dumpen van elektronisch afval waardoor mens en milieu gedupeerd worden. De ChristenUnie vraagt het kabinet om steun voor de campagne 'makeITfair' en heeft samen met GroenLinks het kabinet om een reactie gevraagd.

Lees hieronder de brief aan de staatssecretaris en de mininster.

'Vragen van de leden Voordewind, Ortega-Martijn (ChristenUnie) en Braakhuis (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over mensenrechtenschendingen in de elektronicasector.

  1. Kent u het bericht “Problematische arbeidsomstandigheden bij productie iPads en iPhones”?[1]
  2. Wat is uw reactie op het onderzoek van arbeidsrechtenorganisatie SACOM ‘Foxconn and Apple Fail to Fulfill Promises: Predicaments of Workers after the Suicides’, waaruit blijkt dat bij de productie van Apple elektronica door Foxconn arbeidsrechten van werknemers worden geschonden?
  3. Wat is uw reactie op het onderzoek van arbeidsrechtenorganisatie SACOM, waaruit blijkt dat bij de productie van elektronica arbeidskrachten slecht behandeld worden, bijvoorbeeld door het schenden van arbeidsnormen en het uitbetalen onder de grens van een leefbaar loon? Wat is uw reactie op de misstanden bij de winning van grondstoffen, de productie van elektronica en bij het dumpen van elektronisch afval waardoor mens en milieu gedupeerd worden, genoemd in rapporten van SOMO, makeITfair en internationale partners? Welke maatregelen wilt u nemen om deze mensenrechtenschendingen terug te (laten) dringen?
  4. Wat vindt u van de conclusie dat Apple problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling wel constateert, maar dat er geen actie wordt ondernomen om de problemen op te lossen? Op welke manier kan er een omslag komen waarbij bedrijven wel die verantwoordelijkheid nemen?
  5. Bent u met ons van mening dat de consument onvoldoende inzicht heeft in de totstandkoming van producten, in dit geval de productie van elektronica? Zo ja, op welke manier wilt u dat transparantie in de productieketen wordt verbeterd, in het bijzonder voor mobiele telefoons, iPads en andere elektronica?
  6. Wilt u zich in Europees verband inzetten om te komen tot bindende wet- en regelgeving waarin minimumnormen gesteld worden aan bedrijven op het gebied van duurzaamheid en de naleving van mensenrechten? Wilt u zich in navolging van de Amerikaanse “Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (met name pag. 838 e.v. van deze wet) inzetten voor bindende Europese eisen als het gaat om verantwoording en transparantie van wat zich afspeelt in productieketens?
  7. Bent u met ons van mening dat Nederland in de Europese Unie een voortrekkersrol moet nemen als het gaat om eisen van transparantie van bedrijven over wat zich afspeelt in productieketens? En wilt u daarom weer initiatief nemen tot een Wet Openbaarheid Ketens waardoor consumenten daadwerkelijk inzicht krijgen in de productieketen en een verantwoorde keus kunnen maken?
  8. Koopt de overheid producten van Apple in of andere bedrijven die met genoemde toeleverancier te maken hebben, zoals Dell, HP en Sony? Zo ja, kunt u aantonen dat deze producten voldoen aan de criteria van duurzaam inkopen?
  9. Op welke manier wordt bij overheidsinkoop van elektronica naleving van fundamentele arbeidsrechten bij de productie geëist, inclusief het betalen van een leefbaar loon? Op welke manier wordt gecontroleerd of internationale standaarden daadwerkelijk worden nageleefd? Zijn er voortgangsafspraken opgenomen in het contract tussen de inkopende overheid en Apple? Zo ja, welke zijn dat?
  10. Bent u bereid om uw steun uit te spreken voor de actie ‘makeITfair’[2]?'

 


[1] SOMO, 6 mei 2011, http://somo.nl/news-nl/problematische-arbeidsomstandigheden-bij-productie-ipads-en-iphones/

[2] Zie www.makeitfair.org

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt kamervragen over mensenrechtenschendingen bij Apple'

alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:52
If you've got seen one particular, you've seen all. ' This can be one key phrase many people hate. Think with regards to it-you spend a lot of money gonna a take a trip destination so you are excited to view its spots. travellersbay
Traveling to your place like Ny can always be rough - specifically anyone not employed to the packed areas. There's always solutions to relieve your current travel stress and you'll read on to determine one ones. mappedtravel
Penguins are very iconic along with popular arctic wildlife and usually, these amphibious creatures can often be the main topics children reports, movies, characters, and even on-line computer games. penguintravel
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:53
These govt grants are used to cover the many necessary fees for starting a Federally Skilled Health Center in any state in the country. These scholarships where manufactured by law. myhealthcenter
This uncomplicated veg mozerella wrap is the foremost and trendy approach to make your sons or daughters eat fruit and vegetables. This home-made encapsulate is abundant in nutrients and lacking in fat along with sodium written content. Healthy for all those ages. veghealth
With the normal lifetime cover increasing steadily you will find there's growing target maintaining a new youthful visual appeal. The time frame for most of this focus will be your body's skin color. Skin will be the largest organ on the body along with requires extensive care. dailyhealthtrends
alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 01-07-2015 11:53
A accredited health coach is mostly more skilled and better acknowledged as a professional inside overall wellness industry. certifiedhealthcoach
Good Center pertaining to Disease Command (CDC), tooth decay is just about the most widespread chronic infectious ailments among Oughout. S. young children. This is often a preventable health issue that will begin early. childrensoralhealthohio
Knowing exactly what a financial coordinator does is an excellent start to your healthy, professional relationship using your planner. Within this brief content, we check out what a new planner will perform that may help you achieve your current financial ambitions. ehealthplanners

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari