Seminar 'Ontwikkelingssamenwerking op een presenteerblaadje?'

ontwikkelingssamenwerking.JPGzaterdag 21 augustus 2010 09:12

Zaterdag 25 september organiseert PerspectieF een seminar over ontwikkelingssamenwerking. De titel van het seminar is 'Ontwikkelingssamenwerking op een presenteerblaadje?' Met deze ambitieuze en wellicht wat pretentieuze titel in ons achterhoofd willen we vanuit verschillende invalshoeken nadenken over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Welke richting moet het op, hoe zou dit vorm moeten krijgen en welke consequenties heeft dit voor beleid?

We willen hiermee inspelen op de actuele discussie over de rol van marktwerking in ontwikkelingssamenwerking, de huidige stand van zaken van de millenniumdoelen en uiteraard de actuele politieke situatie.  


In de ochtend zullen twee zeer interessante sprekers, Henk Jochemsen (Hoogleraar en Algemeen Directeur Prisma) en Rein Willems (Lid Eerste Kamer and oud-topman Shell), hun ervaringen en toekomstvisie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking met ons delen.  

In de middag gaan de deelnemers met elkaar in discussie over ontwikkelingssamenwerking.

De discussierondes worden georganiseerd omtrent vijf stellingen, waarbij de deelnemers kunnen kiezen in welke twee discussies (ronde 1 en 2) zij willen participeren.


1. Dient winstbejag ontwikkelingssamenwerking?
Moeten we toe naar meer focus op de private sector en minder aandacht voor de publieke sector?

2. Bevordert kleinschaligheid effectiviteit?
Op welke schaal is OS het meest effectief; kleine private initiatieven, NGOs of moeten we meer focussen op de rol van globale instituten als de Wereld Bank?

3. Belemmert noodhulp ontwikkeling?
Noodhulp kan ten koste gaan van de veerkracht van een land, de locale economie kan verstoord worden door voedselhulp en mensen kunnen te afhankelijk worden. Daarom harde keuzes maken en minder investeren in noodhulp?

4. Onvoorwaardelijke ontwikkelingssamenwerking?
Hulp werd en wordt onder bepaalde voorwaarden, zoals good governance, gegeven. Is dit inderdaad een eis voor hulp of benadelen we hiermee de mensen die hulp het hardst nodig hebben?

5. Millennium Development Goals werken versmallend.
Binnen OS ligt veel focus op de door de VN vastgestelde millenniumdoelen. Veel actoren binnen de OS baseren hun beleid op deze doelen maar missen ze daardoor niet een hele dimensie van OS die niet binnen de doelen past?

Locatie:
Nieuwe Kerk in Utrecht
Bollenhofsestraat 138a

Programma
10:30 - 11.00       Inloop
11:00 - 11.05       Opening seminar door dagvoorzitter (Robert Heij, voorzitter PerspectieF)
11.05 - 11.50       Lezing dhr. Willems
11.50 - 12.35       Lezing dhr. Jochemsen
12.35 - 13.30       Lunch
13.30 - 14.15       Groepsdiscussieronde 1
14.15- 15.00        Groepsdiscussieronde 2
15:00 - 15:30       Pauze
15:30 - 16:00       Plenaire bespreking eindconclusies en afsluiting door dagvoorzitter

Klik hier om je aan te melden en je stellingen te kiezen. Ook niet-leden van PerspectieF zijn van harte welkom!

« Terug

Reacties op 'Seminar 'Ontwikkelingssamenwerking op een presenteerblaadje?''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari