N.a.v. artikel ND 22-10: Illegale prostitutie, vragen en antwoorden

Nederlands Dagbladmaandag 29 oktober 2012 18:03

Naar aanleiding van de ‘Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ die 30 oktober aanstaande in de Eerste Kamer wordt behandeld, schreef Sander van ’t Foort in het Nederlands Dagblad op maandag 22 oktober dat het niet rechtvaardig is om prostituees die niet geregistreerd staan een boete op te leggen. “Prostituees hebben vaak al een moeilijk leven. Het zijn mensen die naar de marge van de maatschappij zijn verdwenen en bovendien dikwijls slachtoffer zijn van uitbuiting”, stelt hij in het Nederlands Dagblad. Naar aanleiding van een aantal vragen een nadere toelichting.

Het idee achter het wetsvoorstel is het opheffen van de regionale en gemeentelijke verschillen in registratie van prostituees. Door het bieden van een landelijk vergunningensysteem zal het zicht en daarmee de grip op de prostitutiebranche hopelijk worden verbeterd. Prostituees moeten hun GBA-gegevens, een kopie van hun identiteitskaart en een telefoonnummer bekendmaken aan de toezichthouder. Als bewijs van registratie krijgen prostituees een pas met daarop een registratienummer en een pasfoto. Zo kan een klant herkennen dat het een legale prostituee betreft. Zo zal het aanbieden van illegale prostitutie voor de exploitanten in de seksbranche moeilijker worden.

Is de registratieplicht geen inbreuk op de privacy? Nee, zo meent PerspectieF. De klant ziet alleen de pasfoto en het registratienummer. Hij kan niets met dit nummer, want de gegevens van de prostituee zijn alleen bij de toezichthouder bekend. De toezichthouder mag deze gegevens onder geen beding gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Zodoende is PerspectieF van mening dat er geen sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van de prostituee.

Groot voordeel van deze verplichte registratie is, naast het inzicht in de seksbranche, dat de toezichthouder een contactmoment heeft met de prostituees. De prostituees kunnen tijdens dat contactmoment gewezen worden op hun rechten, bovendien kunnen zij gewezen worden op de risico’s van het vak en de mogelijkheid om gebruik te maken van uitstapprogramma’s. Deze programma’s zijn, met het oog op resocialisatie, specifiek ontworpen voor prostituees wanneer ze uit de branche willen stappen.

Wanneer de prostituee niet voldoet aan de registratieplicht, zal zij beboet worden als  consequentie voor het overtreden van de wet.  Deze maatregel is noodzakelijk om het beoogde resultaat, het verkrijgen van meer inzicht in de prostitutiebranche en een contactmoment, te bereiken.  Het is dan ook goed dat deze boete in het wetsvoorstel is opgenomen. De regering heeft in haar toelichting op het wetsvoorstel echter een belangrijke nuance aangebracht: strafrechtelijke aanpak van vrouwen  die gedwongen worden om in de prostitutie te werken (zoals vaak gebeurt met mensenhandel),  dient achterwege te blijven. Tot onze spijt moet PerspectieF concluderen dat veel vrouwen in de prostitutie daartoe gedwongen worden. PerspectieF stelt nadrukkelijk dat voor deze vrouwen een boete erg onrechtvaardig is. Een ‘boete op slachtofferschap’ moet voorkomen worden. Echter in de overige gevallen draagt de voorgestelde boete bij aan de effectiviteit van het wetsvoorstel.

« Terug

Reacties op 'N.a.v. artikel ND 22-10: Illegale prostitutie, vragen en antwoorden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari