Lezing Wubbo Wierenga: Raad van Europa & Europees Hof van de Rechten van de Mens

euvrijdag 18 mei 2012 19:13

Op 10 mei gaf Wubbo Wierenga een lezing over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (onderdeel van de Raad van Europa) ter voorbereiding van de excursie naar Straatsburg op 12 en 13 juni. Wubbo is afgestudeerd in internationaal recht en filosofie en werkt momenteel als stagiair bij de ChristenUnie fractie in de Eerste Kamer. In zijn functie ondersteunt hij de senatoren in hun werkzaamheden.

Wubbo nam ons in zijn lezing mee naar de oprichting van de Europese Unie. Na de Tweede Wereld oorlog zijn er grofweg twee stromingen te onderscheiden: economische samenwerking en politieke samenwerking. De Raad van Europa is zo’n voorbeeld van een politieke samenwerking.

Politieke samenwerking
De Raad van Europa (RvE) is ontstaan vanuit de wens om op politiek vlak samen te werken, met democratie en mensenrechten als kernbegrippen. In totaal zijn 47 landen lid van deze raad, wat een grondgebied bestrijkt van Rusland tot het westelijke puntje van Groenland en dus 18 tijdzones omvat. Echter moet deze raad niet verward worden met de Europese Raad, aldus Wubbo.

Europees verdrag van de Mens
De 47 lidstaten verplichten zich door middel van de ratificatie om zich aan de opgestelde verdragen te houden. In totaal zijn er 180 verdragen gesloten tussen deze landen, één van de belangrijkste verdragen is het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens; dit verdrag heeft als doel om menselijke waardigheid te garanderen voor ieder mens, welke zijn: het recht op leven, het verbod op foltering en het recht op een eerlijk proces.

Omdat het Europees Hof een politieke instelling is, kunnen ze geen straffen opleggen. In extreme gevallen kunnen ze wel een land schorsen zoals is gebeurd met Wit-Rusland. Wat de raad wel kan doen, is een afgevaardigde sturen naar het land dat wordt verdacht misstanden te laten plaatsvinden; een zogehete ‘Fact-Finding’ missie. Er wordt dan een onderzoek uitgevoerd en een rapport over de waargenomen misstanden geschreven.

Organen van de Raad van Europa
Een ander orgaan van de Raad van Europa is het Parlementair Assemblée. Zij doet aanbevelingen, geven opinies en publiceren. Verder benoemt zij de rechters die door de kandidaten voorgedragen zijn, ook verkiest zij de de secretaris-generaal die het secretariaat leidt en de commissaris van de mensenrechten. Ten slotte is er nog het comité van de regio’s waarbij afgevaardigden van provincies van de landen zijn vertegenwoordigd.

SGP kwestie
Als afsluiter van de lezing legde Wubbo ons nog een actuele casus voor. De SGP is aangeklaagd wegens discriminatie jegens vrouwen omdat zij geen plaats mogen innemen op de kieslijst van de partij. De organisaties die de SGP hebben aangeklaagd, vinden dat deze partij daarom geen rijkssubsidie zou mogen ontvangen. Nadat de Hoge Raad de aanklagers in het gelijk heeft gesteld is de SGP naar het Europese hof voor de Rechten van de Mens gestapt om deze uitspraak aan te vechten. Opvallend is dat de SGP, in afwachting van de uitspraak van het Europese hof, nog steeds rijkssubsidie ontvangt.

Mee naar Straatsburg?
Op 12 en 13 juni staat een bezoek aan Straatsburg gepland, je kan je tot 12 mei opgeven. Deelname is gratis. Meer weten? Kijk hier!

« Terug

Reacties op 'Lezing Wubbo Wierenga: Raad van Europa & Europees Hof van de Rechten van de Mens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari