Verslag gesprek Carola Schouten

2011-Carola Schouten_AP-Roukema-1vrijdag 20 januari 2012 20:18

Dinsdag 17 januari is PerspectieF op bezoek gegaan bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Acht leden van PerspectieF gingen in gesprek met Carola Schouten over het onderwijs, waarbij verschillende onderwerpen de revue passeerden.

Het eerste onderwerp dat aan bod kwam, was het sociaal leenstelsel. Wellicht zal het sociaal leenstelsel niet alleen voor de bachelor, maar tevens voor de master worden ingevoerd. PerspectieF staat er in beginsel niet onwelwillend tegenover, al waarschuwt zij wel voor een leencultuur. Een sociaal leenstelsel mag volgens PerspectieF alleen gepaard gaan met duidelijk meetbare kwaliteitsverbeteringen op HBO’s en universiteiten. De ChristenUnie is geen voorstander van het sociaal leenstelsel.

Andere onderwerpen die besproken werden waren bijvoorbeeld selectie aan de poort en de hoogte van collegegelden. Men is verdeeld over selectie aan de poort. Selectie aan de poort gaat volgens de ChristenUnie te ver. Een intakegesprek lijkt een beter middel. Wat de collegegelden betreft is PerspectieF bang dat deze de pan uit rijzen. Te hoge collegegelden kunnen onder andere een barrière opwerpen voor studenten die (verder) willen gaan studeren.

Tot slot werd de financieringsvorm van hoge scholen besproken. Deze was gericht op de output van een universiteit of HBO, maar dit wil Zijlstra veranderen in een financieringsvorm gericht op prestaties. PerspectieF betwijfelt of dit wel het juiste te bewandelen pad is. Het gevaar bestaat namelijk dat docenten niet alleen meer beoordelen of het werk van de student van afdoende kwaliteit is, maar bij de beoordeling tevens financiële criteria in overweging dienen te nemen. Men is echter nog op zoek naar de beste oplossing en daar denkt PerspectieF graag over mee

.

« Terug

Reacties op 'Verslag gesprek Carola Schouten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari